ONZE SERVICES

Boer & Croon Corporate Finance begeleidt opdrachtgevers bij de services fusies & overnames, waardebepalingen, financieringen of andere aspecten van corporate finance. Onze betrokkenheid en focus op resultaat heeft ons groot gemaakt in de Benelux, met ruim 150 succesvol begeleide deals in de afgelopen 10 jaar.

Daarnaast zijn wij onderdeel van Clairfield International, dat met 28 vestigingen in 20 landen actief is. Clairfield International staat al jaren in de top 15 in de wereldwijde ranking van Thomson Reuters van beste en succesvolste specialisten.

Fusies & Overnames (M&A)

Overnames zijn voor ondernemers en bestuurders veelal eenmalige transacties, maar altijd strategisch en persoonlijk van groot belang. De verkoop van de onderneming of een bedrijfsonderdeel, de aankoop van een ander bedrijf of een fusie.
De ondernemende specialisten van Boer & Croon Corporate Finance beschikken over de kennis, ervaring en motivatie om zo’n ingrijpend en complex traject van begin tot eind succesvol te begeleiden. Dat succes bestaat eruit dat we een optimale uitkomst voor onze opdrachtgever realiseren.

Waardebepalingen

Het succes van een onderneming begint met inzicht in de harde cijfers. Die geven objectief aan wat de waarde is van een bedrijf, van bedrijfsonderdelen of van losse activa. Cijfers laten zien waar daadwerkelijk waarde wordt gecreëerd en wat de financiële gevolgen zijn van investeringen of een overname. Inzicht in cijfers maakt goede besluitvorming mogelijk.
De specialisten van het waarderingsteam van Boer & Croon Corporate Finance bieden u dit inzicht. Of het nu gaat om een voorgenomen transactie, een zakelijk dispuut, een fiscale kwestie, bedrijfsoverdracht, het opstellen van jaarrekeningen of de jaarlijkse waardering ten behoeve van uw medewerkersparticipatieplan.

Debt Advisory

De debt advisoryspecialisten van Boer & Croon Corporate Finance bieden ondernemers en organisaties passende oplossingen voor hun financieringsvragen en -behoeften. Wij hebben diepgaande kennis van de financieringssector en financieringsmiddelen. We bieden hen toegang tot ons unieke netwerk in de nationale en internationale markt voor financieringsoplossingen. Van de traditionele senior financieringen van grootbanken tot alternatieve financieringsvormen zoals mezzanineverstrekkers, unitranche en debt funds.

Projectfinanciering

De projectfinanciering specialisten van Boer & Croon Corporate Finance beschikken over een gerespecteerd track-record op het gebied van realiseren van (complexe) financieringsstructuren voor infrastructurele en energie projecten. Ons unieke netwerk geeft ons en onze opdrachtgevers toegang tot relevante samenwerkings- en financieringspartijen in binnen- en buitenland. We zijn onafhankelijk, waardoor we ongebonden en op integere wijze de best mogelijke opties kunnen selecteren voor onze opdrachtgever.

Regulatory Advisory

Economisch gereguleerde markten zoals energie-, telecom-, luchtvaart-, haven en overige infrastructuur hebben elk hun eigen dynamiek. Met name als het gaat om toegestane rendementen en financieringsmogelijkheden zijn de belangen groot. Dat geldt voor overheden en voor marktpartijen die actief zijn in gereguleerde markten.
Boer & Croon Corporate Finance heeft in de loop der jaren een uitstekend en gerespecteerd track-record opgebouwd in het begeleiden van organisaties op dit gebied. Zo valideerde ons regulatory advisory team onder andere over de totstandkoming van de marktregulering van netbeheerders door de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

 • Hugo de Bruin, Partner Gilde Healthcare

  "Boer & Croon Corporate Finance heeft ons goed begeleid bij de verkoop van Fysius. Ze hebben ons geholpen met een goed gestructureerd en professioneel geleid proces."
 • Marco Beemsterboer, CEO Vijzelaar.com

  "De flexibiliteit, de snelheid van handelen en de gedrevenheid waarmee ons dossier werd behandeld waren voor ons van grote toegevoegde waarde. Wij hebben de samenwerking zeer gewaardeerd en bevelen BCCF van harte aan als adviseur."
 • Sandra Koopman, Manager Corporate Business Development Monuta

  "Wij zijn erg onder de indruk van het Healthcare team van BCCF, de sectorkennis en betrokkenheid om samen het beste resultaat te behalen en de verschillende invalshoeken die zij presenteren om tot goede oplossingen te komen hebben ons positief verrast."
 • Jeroen Bijman, financieel directeur PC Uitvaart

  “Wij zijn zeer tevreden over de wijze waarop BCCF dit traject heeft begeleid. De aanloop tot de uiteindelijke deal heeft langer geduurd dan verwacht. Toch konden wij steeds rekenen op de volle aandacht van BCCF. Zij hebben goed regie gehouden op het traject en ons daarmee voor een belangrijk deel ontzorgd. Wij kunnen hen daarom van harte aanbevelen.”
 • Jean Lahaye, Directeur Active Ants

  "Boer & Croon Corporate Finance heeft ons in het hele proces van eerste verkenningen tot de closing van de transactie uitstekend bijgestaan. Met name het aanhoudende streven naar een maximaal resultaat voor ons als aandeelhouders op alle fronten – onafhankelijk van enig eigenbelang voor BCCF – heeft ons positief verrast."
 • Jeroen Nienhaus, Partner Auxilium Capital

  "Het was nuttig en prettig om met het team van BCCF samen te werken. Professioneel, scherp en met een prima resultaat voor de onderneming en ook de bank."
 • Rens Alban, Co-investor Frontmen/Non Dutch

  "Bij de verkoop van FrontMen en NonDutch heeft BCCF van begin tot eind een constructieve rol vervuld. Zij hebben een goede sfeer in het traject gebracht in combinatie met een niet aflatende drive tot de succesvolle afronding. Zij bleven steeds vol op de bal. De samenwerking was top."
 • Perry Oostdam, CEO Recruitee

  "BCCF heeft ons uitstekend bijgestaan in het traject van debt finance. Naast advies en begeleiding, vormt het team een uitstekende sparringpartner. Ook na de financiering maken wij nog graag gebruik van hun diensten."
 • Henk van Zwam, voorzitter Raad van Bestuur Carinova

  "Zonder jullie inzet en kennis van de sector was het verkopen van Naviva ons waarschijnlijk niet gelukt. Ik heb de samenwerking met het team bovendien als zeer professioneel en plezierig ervaren."