ONZE SERVICES

Boer & Croon Corporate Finance begeleidt opdrachtgevers bij de services fusies & overnames, waardebepalingen, financieringen of andere aspecten van corporate finance. Onze betrokkenheid en focus op resultaat heeft ons groot gemaakt in de Benelux, met ruim 150 succesvol begeleide deals in de afgelopen 10 jaar.

Daarnaast zijn wij onderdeel van Clairfield International, dat met 28 vestigingen in 20 landen actief is. Clairfield International staat al jaren in de top 15 in de wereldwijde ranking van Thomson Reuters van beste en succesvolste specialisten.

Fusies & Overnames (M&A)

Overnames zijn voor ondernemers en bestuurders veelal eenmalige transacties, maar altijd strategisch en persoonlijk van groot belang. De verkoop van de onderneming of een bedrijfsonderdeel, de aankoop van een ander bedrijf of een fusie.
De ondernemende specialisten van Boer & Croon Corporate Finance beschikken over de kennis, ervaring en motivatie om zo’n ingrijpend en complex traject van begin tot eind succesvol te begeleiden. Dat succes bestaat eruit dat we een optimale uitkomst voor onze opdrachtgever realiseren.

Waardebepalingen

Het succes van een onderneming begint met inzicht in de harde cijfers. Die geven objectief aan wat de waarde is van een bedrijf, van bedrijfsonderdelen of van losse activa. Cijfers laten zien waar daadwerkelijk waarde wordt gecreëerd en wat de financiële gevolgen zijn van investeringen of een overname. Inzicht in cijfers maakt goede besluitvorming mogelijk.
De specialisten van het waarderingsteam van Boer & Croon Corporate Finance bieden u dit inzicht. Of het nu gaat om een voorgenomen transactie, een zakelijk dispuut, een fiscale kwestie, bedrijfsoverdracht, het opstellen van jaarrekeningen of de jaarlijkse waardering ten behoeve van uw medewerkersparticipatieplan.

Debt Advisory

De debt advisoryspecialisten van Boer & Croon Corporate Finance bieden ondernemers en organisaties passende oplossingen voor hun financieringsvragen en -behoeften. Wij hebben diepgaande kennis van de financieringssector en financieringsmiddelen. We bieden hen toegang tot ons unieke netwerk in de nationale en internationale markt voor financieringsoplossingen. Van de traditionele senior financieringen van grootbanken tot alternatieve financieringsvormen zoals mezzanineverstrekkers, unitranche en debt funds.

Projectfinanciering

De projectfinanciering specialisten van Boer & Croon Corporate Finance beschikken over een gerespecteerd track-record op het gebied van realiseren van (complexe) financieringsstructuren voor infrastructurele en energie projecten. Ons unieke netwerk geeft ons en onze opdrachtgevers toegang tot relevante samenwerkings- en financieringspartijen in binnen- en buitenland. We zijn onafhankelijk, waardoor we ongebonden en op integere wijze de best mogelijke opties kunnen selecteren voor onze opdrachtgever.

Regulatory Advisory

Economisch gereguleerde markten zoals energie-, telecom-, luchtvaart-, haven en overige infrastructuur hebben elk hun eigen dynamiek. Met name als het gaat om toegestane rendementen en financieringsmogelijkheden zijn de belangen groot. Dat geldt voor overheden en voor marktpartijen die actief zijn in gereguleerde markten.
Boer & Croon Corporate Finance heeft in de loop der jaren een uitstekend en gerespecteerd track-record opgebouwd in het begeleiden van organisaties op dit gebied. Zo valideerde ons regulatory advisory team onder andere over de totstandkoming van de marktregulering van netbeheerders door de Autoriteit Consument & Markt (ACM).