Waardebepalingen

Succes begint met inzicht in harde cijfers

Het succes van een onderneming begint met inzicht in de harde cijfers. Die geven objectief aan wat de waarde is van een bedrijf, van bedrijfsonderdelen of van losse activa. Cijfers laten zien waar daadwerkelijk waarde wordt gecreëerd en wat de financiële gevolgen zijn van investeringen of een overname. Inzicht in cijfers maakt goede besluitvorming mogelijk.

De specialisten van het waarderingsteam van Boer & Croon Corporate Finance bieden u dit inzicht. Of het nu gaat om een voorgenomen transactie, een zakelijk dispuut, een fiscale kwestie, bedrijfsoverdracht, het opstellen van jaarrekeningen of de jaarlijkse waardering ten behoeve van uw medewerkersparticipatieplan. Vertaling naar harde cijfers biedt geobjectiveerd inzicht in het reilen en zeilen van uw bedrijf en in alle relevante aspecten daarvan. Voor het vaststellen van deze gegevens beschikken we over diepgaande kennis van uw sector. Dit combineren wij met expertise over de relevante en voor uw onderneming juiste waarderingsmethodieken.

Dat varieert van DCF, LBO, Multiple analyses tot modellen geschikt voor complexe scenarioanalyses.

ISO 9001 : 2015 gecertificeerd

Boer & Croon Corporate Finance werkt aan de hand van hoge interne kwaliteitseisen en is ISO 9001 : 2015 gecertificeerd. Deze ISO-certificering maakt het voor ons als geen ander mogelijk om voor de overheid op te treden als waarderingsexpert. We zijn hierbij volledig onafhankelijk. Dat geeft ons de vrijheid om te komen tot een objectieve waardering. We bieden onze opdrachtgevers exclusief toegang tot ons unieke netwerk dat elk financieel vraagstuk bekroont met het best mogelijke resultaat. Samenwerking is voor ons vanzelfsprekend. Intern, binnen sectoren, maar ook daarbuiten.

Boer & Croon Corporate Finance. Well-connected expertise.