Debt Advisory

Groei en bloei met vreemd vermogen

Het aantrekken van vreemd vermogen financiert doorgaans de groei van een onderneming, organisch of door middel van acquisities. Zeker zo belangrijk is het om aangegane financieringsverplichtingen met regelmaat tegen het licht te houden. Herfinanciering of financiële herstructurering kan het rendement van een onderneming stevige impulsen geven.

De debt advisory specialisten van Boer & Croon Corporate Finance bieden ondernemers en organisaties passende oplossingen voor hun financieringsvragen en -behoeften. Onze diepgaande kennis van de financieringssector en -middelen zet onze opdrachtgevers automatisch op voorsprong. We bieden hen toegang tot ons unieke netwerk in de nationale en internationale markt voor financieringsoplossingen. Van de traditionele senior financieringen van grootbanken tot alternatieve financieringsvormen zoals mezzanineverstrekkers, unitranche en debt funds.

Dankzij onze uitstekende relaties met de partijen bekronen we elk vraagstuk met het best mogelijke resultaat. We zijn onafhankelijk, zodat we de vrijheid hebben om ongebonden en integer de best mogelijke opties te selecteren voor onze klanten.

Mede op basis van onze ruime expertise in en met de bancaire wereld staan we opdrachtgevers terzijde bij onderhandelingen met banken. Gedetailleerde informatieverstrekking in de vorm van een gedegen financieringsmemorandum werkt als een katalysator van het proces. We houden oog voor alle aspecten van de financieringsvraag. Zo is niet per definitie het laagste tarief maatgevend. Opdrachtgevers hebben minstens zoveel baat bij goede overige voorwaarden, flexibiliteit in financiële ratio’s, en ruimte in clausules omtrent investeringen en dividenduitkering.

We ondersteunen onze opdrachtgevers zelfbewust en ondernemend. Dit op basis van het in de markt bekende en gerespecteerde track-record dat we in de loop der jaren hebben opgebouwd. We zijn onafhankelijke ondernemers voor ondernemers en dus knokken we voor het beste resultaat.

Boer & Croon Corporate Finance. Well-connected expertise.