SECTORGEDREVEN KENNIS

Op basis van onze sectorgedreven kennis adviseert en begeleidt Boer & Croon Corporate Finance u bij fusies, overnames, waardebepalingen, financieringen of andere aspecten van corporate finance. In een voortdurende dialoog met opdrachtgevers, externe specialisten en met elkaar, delen we nieuwe inzichten en scherpen we onze inhoudelijke expertise aan. Dit leidt tot vernieuwende oplossingen en uiteindelijk een succesvol resultaat voor onze opdrachtgevers.

Wij zijn gespecialiseerd in de onderstaande sectoren.

Healthcare

Het sectorteam van Boer & Croon Corporate Finance is de grootste speler op het gebied van corporate finance in de gezondheidszorg. We zijn dé specialist in healthcare met diepgaande marktkennis. Als onbetwist marktleider beschikken we over veel waardevolle ervaring en realiseren we het grootste aantal transacties in de gezondheidszorg. In combinatie met ons unieke fijnmazige netwerk zorgt dat ervoor dat we partijen als geen ander kunnen bijstaan in het realiseren van hun ambities binnen de zorgsector. We zijn onafhankelijk, zodat we de vrijheid hebben om ongebonden, daadkrachtig en op integere wijze de best mogelijke opties te selecteren voor onze klanten.

Business Services

Op het brede speelveld van Business Services zorgen digitalisering en outsourcing voor volop dynamiek. Bedrijven moeten bewijzen dat zij waarde kunnen blijven toevoegen aan hun intermediaire rol en bewijsbaar bijdragen aan make or buy beslissingen, flexibilisering en e-commerce. Dit in een omgeving waarin bezit steeds minder vanzelfsprekend is, Everything-as-a-Service de standaard vormt en blockchaintechnologie nieuwe groeikansen biedt. Boer & Croon Corporate Finance herkent deze dynamiek als geen ander. Op basis van onze diepgaande kennis van de sector Business Services realiseren we voor onze klanten altijd de best mogelijke transactie op het juiste moment.

Technology, Media & Telecom

Als er één sector is waar digitalisering de traditionele business structureel heeft veranderd is het wel Technology, Media & Telecom. We zien ontelbaar veel startups, waarvan sommige met schaalbare technologische innovaties zeer snel groeien en marktaandelen veroveren ten koste van traditionele spelers. Het is een markt waar veel investeerders actief zijn en overnames aan de orde van de dag zijn.
De sectorspecialisten van Boer & Croon Corporate Finance doorzien deze dynamiek en hebben een helder beeld van de kansen en bedreigingen. We combineren onze expertise met een fijnmazig vertakt uniek netwerk, gebaseerd op persoonlijke contacten met experts op strategische posities.

Public

De sectorspecialisten van Boer & Croon Corporate Finance profiteren van de lokale benadering en de ruime ervaring met het ondersteunen van overheden op alle niveaus, van lokaal tot landelijk. We brengen publieke en private partijen bijeen en adviseren zowel overheden als bedrijven over publiek aandeelhouderschap en de financiële impact van regelgeving. In de niche van gereguleerde markten behoren we tot de top van financiële specialisten. Daarnaast doen we met de Publieke Aandelen Monitor jaarlijks eigen onderzoek naar publieke financiële trends.

Industry

De Nederlandse maakindustrie is ondanks stevige internationale concurrentie in veel sectoren nog steeds toonaangevend. Bedrijven als Philips en ASML, zijn internationaal marktleider in subsectoren als offshore, machinebouw, elektronica en chemie. Dit dankzij een hoge mate van automatisering en innovatiekracht. De sectorspecialisten van Boer & Croon Corporate Finance richten zich met name op mid-marketbedrijven en hebben oog voor wereldwijde markten en ontwikkelingen.

Consumer & Retail

Als sectorspecialisten Consumer & Retail bij Boer & Croon Corporate Finance zijn we actief binnen de gehele keten, van productie van consumentgoederen via de groothandelsketen tot retail-concepten. Dankzij onze intensieve interacties met onze buitenlandse collega’s binnen het Clairfield netwerk die dezelfde sectorfocus hebben zijn wij in uitstekend in staat de juiste internationale strategische partners te identificeren. U mag van ons een proactieve opstelling verwachten in het verbinden van de juiste partijen als het gaat om overname, verkoop, waardebepalingen, financieringen of andere aspecten van corporate finance.

Energy & Infrastructure

Als sectorspecialist in Energy & Infrastructure is Boer & Croon Corporate Finance actief op het gebied van project- en financieringsstructureringen, M&A en waarderingen. Tot onze specialisaties behoren structuring, aantrekken van financiering en transactiebegeleiding in zowel PPS’en als ook met name duurzame energie (solar, on/off shore wind en energy efficiency). We koppelen onze kennis aan een onafhankelijke en ondernemende opstelling. We kennen de markt en alle relevante spelers, zoals infrastructuurinvesteerders en financiers.

Food

Boer & Croon Corporate Finance is als specialist in de food & beverages sector well connected. Zowel in Nederland als internationaal. Onze contacten met relevante spelers in de markt en met de foodspecialisten in ons internationale Clairfield-netwerk zorgen ervoor dat we goede transactie-ideeën uitwisselen en de juiste koper en verkoper succesvol weten te verbinden. Dat is van belang nu een toenemend aantal internationale spelers zich op de Nederlandse foodmarkt begeeft.