Energy & Infrastructure

Als sectorspecialist in Energy & Infrastructure is Boer & Croon Corporate Finance actief op het gebied van project- en financieringsstructureringen, M&A en waarderingen. Tot onze specialisaties behoren structuring, aantrekken van financiering en transactiebegeleiding in zowel PPS’en als ook met name duurzame energie (solar, on/off shore wind en energy efficiency).
De energiesector wordt gekenmerkt door verduurzaming van de energieproductie en distributie. Dit heeft effect op energieopslag en de functie en werking van het elektriciteitsnet. In het verlengde daarvan betekent dit uitdagingen voor veel industriële spelers, die als gevolg van de energietransitie hun productieprocessen anders gaan inrichten. De sector Infrastructuur heeft in belangrijke mate te maken met het feit dat de grote(re) infrastructurele werken worden aanbesteed. Dit vergt creativiteit van de biedende consortia met betrekking tot (financiële) structurering. We koppelen onze kennis aan een onafhankelijke en ondernemende opstelling.

We kennen de markt en alle relevante spelers, zoals infrastructuurinvesteerders en financiers. Nationaal, maar ook op wereldschaal als onderdeel van Clairfield International. Dit netwerk van financieel specialisten met 28 vestigingen in 20 landen behoort tot de absolute wereldtop. Het verbinden van de juiste partijen op het juiste moment. Dáár ligt onze kracht.
Dat onze aanpak werkt blijkt uit ons track-record van succesvolle transacties. Recente voorbeelden zijn onze ondersteuning bij de verkoop van Endinet aan Liander en bij de financiering van het PPP-project Brabo 2. Verder zijn onze sectorspecialisten betrokken geweest bij de verkoop van hoogspanningsactiviteiten aan Tennet en de verkoop van Spaanse (400 MW) en Duitse windparken (100 MW). Ook hebben we waarderingsopdrachten voor Gasunie en Tennet uitgevoerd en geadviseerd bij de verkoop van een Amerikaanse water- en afvalbedrijf.

Boer & Croon Corporate Finance. Well-connected expertise.