Waardebepaling Nederlandse Zeehavens voor de Belastingdienst

BCCF heeft Port of Amsterdam, Port of Den Helder, Groningen Seaports, Port of Moerdijk en Zeeland Seaports (hierna gezamenlijk de Nederlandse Zeehavenbedrijven) geadviseerd bij de waardering van de zeehavens ten behoeve van de Nederlandse Belastingdienst.

Op basis van gewijzigde fiscale wetgeving worden de Nederlandse zeehavenbedrijven per 1 januari 2017 belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Hierdoor zal belasting verschuldigd worden over toekomstige fiscale winsten. Voor de bepaling van toekomstige winsten is een waardering van de activa en passiva noodzakelijk. Hierbij is door de Nederlandse zeehavenbedrijven de discounted cash flow (‘DCF’) methodiek als uitgangspunt genomen waarbij een onderscheid is gemaakt tussen de waarde van grond en de waarde van havenactiviteiten.

Belangrijk onderdeel van de DCF-methodiek is de te hanteren discontorente. BCCF heeft voor de Nederlandse Zeehavenbedrijven als groep diepgaand onderzoek verricht naar de relevante parameters van deze discontorente.