BCCF heeft De Opvoedpoli geadviseerd bij een strategisch partnerschap met Horizon Jeugdzorg

BCCF heeft Opvoedpoli B.V. (OVP) geadviseerd bij het aangaan van een strategische samenwerking en het verkopen van een meerderheidsbelang. OVP is een innovatieve zorgaanbieder die in 2008 is opgericht door Linda Bijl. Uniek aan OVP is dat de organisatie is vormgegeven vanuit de visie van ‘Wrap Around Care: een vorm van ketensamenwerking rondom kinderen, jongeren en opvoeders’. Sinds haar oprichting is OVP sterk gegroeid, met name in de niet-gecontracteerde verzekerde zorg. Begin 2012 werkten er circa 450 professionals op 19 locaties. Om verdere groei te realiseren is de onderneming begin 2012 geherfinancierd. Voor de volgende groeifase van het bedrijf heeft Linda Bijl gezocht naar een partner met lange termijn focus, bestuurlijk en inhoudelijke toegevoegde waarde die de verdere uitbouw van OVP wil ondersteunen.

 

De overname past volledig in de strategie van Horizon die zich heeft gespecialiseerd in complexe vormen van jeugdzorg en onderwijs. Horizon is voor haar verwijzing en teruggeleiden van jongeren naar hun eigen woonomgeving op zoek naar een partij met ankerpunten in de gemeenten. Daarnaast kan OVP nog zorgen voor vernieuwende vormen van zorg zoals zij reeds in haar bestaande concepten heeft aangetoond.

In de strategische samenwerking is voorzien in de versterking van de financiële positie van OVP om verdere groei te kunnen financieren.