Port of Amsterdam – waardebepaling van de erfpachtcontracten

BCCF heeft Port of Amsterdam geadviseerd bij de waardebepaling van de erfpachtcontracten ten behoeve van de Nederlandse Belastingdienst.

Op basis van gewijzigde fiscale wetgeving worden de Nederlandse zeehavenbedrijven per 1 januari 2017 belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Hierdoor zal belasting verschuldigd worden over toekomstige fiscale winsten. Voor de bepaling van toekomstige winsten is een waardebepaling van de activa en passiva noodzakelijk. Hierbij is door Port of Amsterdam de discounted cash flow (‘DCF’) methodiek als uitgangspunt genomen waarbij een onderscheid is gemaakt tussen de waarde van erfpachtcontracten en de waarde van havenactiviteiten.

Bij de oprichting van Port of Amsterdam heeft de onderneming de haventerreinen in huur- en erfpacht verkregen van de Gemeente Amsterdam. De Gemeente Amsterdam bezit het juridische eigendom van de haventerreinen. De jaarlijkse canonbetalingen zijn voor de eerste 50 jaar vooruitbetaald door Port of Amsterdam. De terreinen worden door Port of Amsterdam middels contracten uitgegeven aan haar gebruikers. Port of Amsterdam heeft in dat kader BCCF gevraagd om de waarde van deze contracten vast te stellen.