Boer & Croon Corporate Finance adviseert ministerie van Economische Zaken bij waardebepaling te verlengen vergunningen radiofrequenties

Boer & Croon Corporate Finance heeft het ministerie van Economische Zaken (MEZ) geadviseerd inzake de waardebepaling van de te verlengen vergunningen voor de Nederlandse radiofrequenties. MEZ verzocht Boer & Croon Corporate Finance om onderzoek te doen naar de gevolgen van een verruiming van de eigendomsbeperking voor de waarde van de afzonderlijke vergunningen. Waar een commerciële omroepinstelling voorheen maximaal één ongeclausuleerde en één geclausuleerde vergunning mocht bezitten, is dit met deze wijziging verruimd naar maximaal vier vergunningen.

De exploitatie van meerdere vergunningen stelt partijen in staat om synergievoordelen te realiseren die voorheen niet werden meegenomen in de waardering. Boer & Croon Corporate Finance verrichtte onderzoek naar de hoogte van deze synergievoordelen en ontwikkelde een methode om deze op te nemen in het bestaande waarderingsmodel.

Lees hier de officiële publicatie in de Staatscourant waarin de uitkomsten van ons rapport (o.a.) zijn gepubliceerd.