Boer & Croon Corporate Finance begeleidt aandeelhouders Medlon bij verkoop aan Unilabs

Boer & Croon Corporate Finance heeft Medisch Spectrum Twente (MST) en Zorggroep Twente (ZGT) geadviseerd bij de verkoop van alle aandelen in klinisch chemisch laboratorium Medlon aan Unilabs.

Medlon verzorgt de dienstverlening op het gebied van klinisch chemische medische diagnostiek voor zorgverleners actief in zowel de eerste- als tweedelijn en andere organisaties waaronder bijv. arbodiensten. Medlon biedt een breed aanbod van medische diagnostiek o.a. bestaand uit bloedafname, een eigen trombosedienst, maar ook uit zeer gespecialiseerde vormen van diagnostiek zoals de bewerking van stamcellen. Medlon heeft een jaarlijkse omzet van ca. EUR 30 miljoen en houdt kantoor in Enschede.

Unilabs is een internationale leverancier van diagnostiek actief in Europa. De organisatie realiseert jaarlijks een omzet van ca. EUR 800 miljoen en heeft bijna 7.000 medewerkers in dienst. Diagnostiek wordt geleverd aan zorgverleners, de farmaceutische industrie, zorgverzekeraars en overheden.

 

Alle 450 medewerkers van Medlon zullen meegaan naar nieuwe eigenaar Unilabs. Doel van de overname is het verder ontwikkelen van Medlon als commerciële organisatie. Door het bundelen van de krachten met een grote leverancier van diagnostiek als Unilabs ontstaan voor Medlon kansen op verdere groei in de Nederlandse markt voor diagnostiek. Door de gerealiseerde schaalvergroting zal Medlon in staat zijn de dienstverlening op een nog efficiëntere en effectievere manier in te richten, wat ten goede zal komen aan zowel de prijs als kwaliteit van diagnostiek. Daarnaast biedt de overname perspectief voor verdere innovatie door investering in nieuwe technologieën en eventuele verbreding van het dienstenpakket met expertises van Unilabs.

Voor Unilabs betekent de overname van Medlon een eerste stap in de markt voor medische diagnostiek in Nederland.