Koninklijke Nederlandse Munt verkocht aan Groep Heylen

BCCF heeft het ministerie van Financiën geadviseerd bij de verkoop van de Koninklijke Nederlandse Munt aan Groep Heylen uit België.

De Koninklijke Nederlandse Munt (KNM) is opgericht in 1567 en is gevestigd in een monumentaal pand in Utrecht. KNM is producent van onder meer Nederlandse Euromunten, circulatiemunten voor buitenlandse overheden, verzamelaarsmunten en Koninklijke Onderscheidingen. KNM, waar ongeveer 90 mensen werken, zal ook na de overname in Utrecht worden voortgezet. Het Nationaal Analysecentrum voor Munten (NACM) en het toezicht, voorheen ook onderdeel van KNM maar behorend tot de verantwoordelijkheid van de Nederlandse overheid, zullen na datum van overdracht naar De Nederlandsche Bank worden overgeheveld.

Didier Clerx, CEO van Groep Heylen, betitelt de overname als een logische stap op de weg naar het ambitieniveau van de onderneming. “Binnen Groep Heylen hebben we Mauquoy Token Company, National Tokens en Royal Blanking International. Dankzij de overname van KNM beschikken we nu over een complementair productportfolio. Onze ambitie om wereldwijd het meest competente munthuis te worden voor kleine en middelgrote landen kunnen we hiermee realiseren”.

Groep Heylen is een Belgische industriële holding die investeert in ondernemingen en gebouwen met activiteiten in België, Luxemburg, Nederland en Duitsland. Groep Heylen hoopt in 2016 een omzet van 400 miljoen euro te behalen en telt ruim 350 medewerkers.

Op voorspraak van het kabinet heeft het parlement medio dit jaar ingestemd met de verkoop van KNM. Bij de privatisering van KNM is de Nederlandse Staat, vertegenwoordigd door het ministerie van Financiën, gedurende het gehele proces bijgestaan door BCCF. In februari van dit jaar is gestart met dit verkooptraject, waarbij er brede (inter)nationale interesse in KNM is getoond. Gedurende de procesgang is er gesproken met diverse strategische en financiële partijen en zijn er uiteindelijk tien indicatieve biedingen ontvangen welke vervolgens zijn beoordeeld op vooraf vastgestelde criteria en afgezet tegen alternatieve scenario’s. Hierop heeft het ministerie van Financiën uiteindelijk Groep Heylen geselecteerd als meest geschikte koper. “Daarmee krijgt KNM een private aandeelhouder die de onderneming commerciële slagkracht biedt en de ambitie heeft om KNM uit te bouwen tot een sterke speler in de wereldwijde muntcirculatiemarkt”, aldus Neil Lomax.