Clairfield Benelux was financieel adviseur van de Belgische staat en SFPI FPIM (Consortium Star)

Clairfield Benelux, Nomura en Leonardo & Co. (Consortium Star) werden gevraagd advies uit te brengen aan SFPI-FPIM in het kader van de financiële en strategische adviseringsopdracht inzake deelnemingen in het kader van het Belgische overheidsaandeelhoudersbeleid.

De Belgische Federal Holding and Investment Company (SFPI-FPIM) beheert centraal de participaties van de Belgische federale overheid, werkt samen met de overheid aan specifieke projecten en voert een eigen investeringsbeleid in het belang van de Belgische economie.

 

De kernactiviteiten van de SFPI-FPIM, enerzijds als beleggingsmaatschappij en anderzijds als houdstermaatschappij, zijn als volgt:
Investeren in ondernemingen met een aantrekkelijke maatschappelijke waarde in een van de prioritaire sectoren die het SFPI-FPIM zich als doelstelling heeft gesteld;
Het verwerven van eigen vermogen in ondernemingen die van strategisch belang zijn voor het federale beleid, hetzij met eigen middelen, hetzij door gebruik te maken van middelen die de Staat per project ter beschikking stelt. In het laatste geval handelt de SFPI-FPIM “op een gedelegeerde opdracht”.