Clairfield Benelux adviseerde de Belgische Staat over de uitgifte van een nieuw muntencontract

In oktober 2016 kondigde de Belgische regering formeel haar ambitie aan om hun muntstukken uit te besteden, aangezien de vraag naar munten sinds de invoering van de euro aanzienlijk is afgenomen.
In mei 2017 werd Clairfield Benelux door de Belgische staat (Financiën) aangesteld als financieel adviseur voor het uitvoeren van de voorbereidende werkzaamheden voor het toekenningsproces.
Clairfield Benelux werd eerder benoemd door het ministerie van Financiën voor de verkoop van de Koninklijke Nederlandse Munt. Het bedrijf werd verkocht aan Groep Heylen.

 

De Belgische FOD Financiën gunde vervolgens de Koninklijke Nederlandse Munt een vierjarig muntcontract. Via de Koninklijke Nederlandse Munt is Groep Heylen al actief in de munterij voor 60 centrale banken, waaronder de Nederlandse en Luxemburgse centrale bank. In de toekomst zullen Belgische munten worden geproduceerd in Utrecht, Nederland. De productie van 73 miljoen circulatiemunten wordt in 2018 verwacht. De Koninklijke Munt van België blijft verantwoordelijk voor het ontwerp en de preventie van valsmunterij.