Blink Educatie heeft groeifinanciering aangetrokken

BCCF heeft de aandeelhouders van Blink Educatie geadviseerd bij het aantrekken van groeifinanciering voor een verdere uitbouw van de onderneming.

Blink Educatie maakt vernieuwende, digitale lesmethodes waarbij het bereiken van de leerling het uitgangspunt is. Blink Educatie biedt als eerste educatieve uitgeverij methodes waarmee volledig digitaal gewerkt kan worden. De leermiddelen zijn geheel nieuw ontwikkeld, toegesneden op alle mogelijkheden die internet ons biedt en alle opties die de diverse devices tegenwoordig aan kunnen.

Blink Educatie heeft aan de jaren voorafgaand aan de transactie diverse lesmethodes ontwikkeld voor diverse vakken en diverse jaargangen.

Om deze methoden door te ontwikkelen naar bijvoorbeeld hogere jaargangen en het secondaire onderwijs werd groeikapitaal gezocht

BeLeave Capital heeft het noodzakelijke groeikapitaal voor de verdere ontwikkeling van Blink Educatie verstrekt.

BCCF heeft de aandeelhouders van Blink Educatie begeleid bij het gehele proces vanĀ  aantrekken van het groeikapitaal.