Neil Lomax

Partner

Neil Lomax is sinds 2006 werkzaam bij Boer & Croon Corporate Finance en is sinds 2014 Partner en eindverantwoordelijk voor de sector Public. Hij geeft leiding aan de valuation en regulatory advisory praktijk.

Neil is gespecialiseerd in de verkoop van publieke deelnemingen. Voor het ministerie van Financiën heeft hij de Koninklijke Nederlandse Munt verkocht. Voor de gemeente Rotterdam verkocht Neil Beurs-WTC. Voor de gemeente Eindhoven en 11 regiogemeenten heeft hij Endinet verkocht.

Neil adviseert partijen op het publiek-private snijvlak over de financiële consequenties van regelgeving. Zo heeft hij recentelijk Gasunie geadviseerd over de financiële toepassing van de economische regulering door de Autoriteit Consument & Markt. Voor het ministerie van Economische Zaken heeft hij de impact van veranderende wetgeving op de waarde van radiofrequenties vastgesteld. Namens de zeehavens van Amsterdam, Zeeland, Groningen, Moerdijk en Den Helder heeft hij de fiscale waarde van de activiteiten vastgesteld.

Hij is afgestudeerd als Master of Science in Finance and Investments met een specialisatie in Corporate Finance aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

News 2017-06-20 08:09:29

Publieke Aandelen Monitor 2017

News 2017-03-23 13:07:47

Waardering te verlengen Nederlandse
radiofrequenties

News 2016-11-22 13:20:39

Begeleiding ministerie van Financiën bij verkoop Koninklijke Nederlandse Munt

News 2016-04-14 06:57:26

Publieke Aandelen Monitor 2016